Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2018

Rolnicy to grupa społeczna, którą uznajemy zwyczajowo za niezmieniającą się od lat. Z boku można sobie wyobrażać, że w zasadzie w uprawie i hodowli zrealizowano już wszystko co niezbędne i aktualnie nic się nie zmienia. Nic bardziej mylnego.

Praca rolnika na oko, wydaje się niezmienna od wielu lat. Każde obejście rolne od dawna jest nastawione na wiadomą tworzenie ewentualnie hodowlę i w zasadzie wszystko toczy się tutaj kształtnie i według niezawodnego harmonogramu. Nic bardziej mylnego – nawet taki dawny sektor jakim jest rolnictwo dosięgła sprawiedliwie ręka nowoczesności